Treći dan Festivala i Revije – već? U dobrom društvu i sa najboljim limunadama vrijeme zaista leti!