Kad je što?

Programski raspored

Utorak, 12. rujna

10:00 Filmska naSTAVa online
10:00 Dječji program #1 Kino Edison
12:00 Dječji program #2 Kino Edison
14:00 Debata Kino Edison
17:00 Speeddating Kino Edison
20:00 Svečano otvorenje: Pelikan (r. Filip Heraković) + Žuti reflektor (Pavle Kocanjer) Kino Edison (ulaz uz predočenje pozivnice)
23:00 Filmski mingl

Srijeda, 13. rujna

9:30 1. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Kino Edison & online
10:00 Filmska naSTAVa online
10:00 Dječji program #3 Kino Edison
12:00 Dječji program #4 Kino Edison
12:00 2. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Kino Edison & online
14:00 European Film Factory Masterclass by Florin Șerban Kino Edison & online
16:00-18:00 Edukativni program za studente i mentore Kino Edison & Prostorija
20:30 Garbura (r. Josip Žuvan) rijeka Dobra
23:00 Filmski mingl

Četvrtak, 14. rujna

9:30 3. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Kino Edison & online
10:00 Filmska naSTAVa online
10:00-12:00 European Film Factory radionica Kino Edison
12:00 4. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Kino Edison & online
12:30-15:30 European Film Factory piknik rijeka Mrežnica
16:30-18:00 European Film Factory panel: Film Literacy in Schools Kino Edison
17:00 Izlet Stari grad Dubovac
20:30 Sigurno mjesto (r. Juraj Lerotić) + Žuti reflektor (Lucija Strugar) Kino Edison
20:30 Filmski kviz Ziggy
23:00 Filmski mingl

Petak, 15. rujna

9:30 5. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Kino Edison & online
10:00 Filmska naSTAVa online
12:00 6. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Kino Edison & online
16:00 European Film Factory: Young Europeans Take to the Screen Kino Edison
17:00 Razgled grada Karlovac
20:30 Stric (r. Andrija Mardešić i David Kapac) + Žuti reflektor (Marta Bregeš) rijeka Korana
23:00 Filmski mingl

Subota, 16. rujna

10:00 Posjet akvariju Aquatika
12:00 Svečano zatvaranje i dodjela nagrada Kino Edison & online

Utorak, 6. rujna

10:00 Filmska naSTAVa online
10:00 Dječji program #1 Mala scena
12:00 Dječji program #2 Mala scena
14:00 Debata Urbani park
17:00 Speeddating Zorin dom
20:00 Svečano otvorenje: Divljaci (r. Dario Lonjak) + Žuti reflektor rijeka Korana & online
23:00 Filmski mingl Ziggy

Srijeda, 7. rujna

9:30 1. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Zorin dom & online
10:00 Filmska naSTAVa online
10:00 Dječji program #3 Mala scena
12:00 Dječji program #4 Mala scena
12:00 2. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Zorin dom & online
16:00-18:00 Edukativni program za studente i mentore Mala scena, Prostorija
20:30 Outsiders (r. Jelena Gavrilović) + Žuti reflektor (Bruno Mustić) rijeka Korana
23:00 Filmski mingl Ziggy

Četvrtak, 8. rujna

9:30 3. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Zorin dom & online
10:00 Filmska naSTAVa online
10:00 Youth Cinema Network: Otvorenje & 1. dio Prostorija & online
12:00 4. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Zorin dom & online
15:00 Youth Cinema Network: 2. dio Prostorija & online
20:30 Baci se na pod (r. Nina Violić) + Žuti reflektor (Karlo Gagulić) rijeka Mrežnica
20:30 Filmski kviz Ziggy
20:30 Filmski mingl Ziggy

Petak, 9. rujna

9:30 5. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan Zorin dom & online
9:30 Youth Cinema Network: 3. dio Prostorija & online
10:00 Filmska naSTAVa online
10:30 Youth Cinema Network: 4. dio Prostorija & online
12:00 6. natjecateljska projekcija + Q&A + Krupni plan: Prezentacija YCN monografije Zorin dom & online
14:00 Youth Cinema Network: Piknik
20:30 Zbornica (r. Sonja Tarokić) + Žuti reflektor (Mihael Kuzmičić) Ozalj / rijeka Kupa
23:00 Filmski mingl Ziggy

Subota, 10. rujna

10:00 Posjet akvariju Aquatika
12:00 Svečano zatvaranje i dodjela nagrada Zorin dom & online

Utorak, 7. rujna

Digitalna filmska naSTAVa: Dječje filmsko stvaralaštvo u karlovačkim osnovnim školama
20:00 rijeka Korana (Foginovo kupalište): Svečano otvaranje: Murina (r. Antoneta Alamat Kusijanović) + Žuti reflektor: Laura Pribanić

Srijeda, 8. rujna

Digitalna filmska naSTAVa: Dječje filmsko stvaralaštvo u karlovačkim osnovnim školama
9:30 online + uživo: 1. projekcija natjecateljskog programa
12:00 online + uživo: 2. projekcija natjecateljskog programa
17:00 Urbani park: Debata: Na koji je način pandemija koronavirusne bolesti dovela do porasta nasilja u kućanstvima u vrijeme zatvaranja?
18:00 terasa ispred Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac: Predstavljanje knjige Davora Rostuhara “Ljubav oko svijeta” s pripadajućom istoimenom izložbom fotografija
20:30 rijeka Korana (Foginovo kupalište): Ljubav oko svijeta (r. Anđela i Davor Rostuhar) + Žuti reflektor: Škola koja (ne) postoji (r. Karlo Gagulić)

Četvrtak, 9. rujna

Digitalna filmska naSTAVa: Dječje filmsko stvaralaštvo u karlovačkim osnovnim školama
9:30 online + uživo: 3. projekcija natjecateljskog programa
12:00 online + uživo: 4. projekcija natjecateljskog programa
15:00 – 17:00,      online: Edukativni program za učenike i mentore
20:00 Ziggy: Filmski kviz
20:30 rijeka Kupa (Gradsko kupalište Ozalj): Lihvar (r. Nemanja Ćeranić) + Žuti reflektor: Bambiland (r. Danilo Stanimirović)

Petak, 10. rujna

Digitalna filmska naSTAVa: Dječje filmsko stvaralaštvo u karlovačkim osnovnim školama
9:30 online + uživo: 5. projekcija natjecateljskog programa
12:00 online + uživo: 6. projekcija natjecateljskog programa
13:00 online: Krupni plan + Youth Cinema Network
15:00 – 17:00,      online + uživo: Edukativni program za učenike i mentore
20:30 rijeka Mrežnica (Dnevni boravak na Mrežnici): Povjerenje (r. Matija Benić) + Žuti reflektor: Antikorupcijski atom (r. Matija Benić)

Subota, 11. rujna

12:00 Urbani park / online: Dodjela nagrada i svečano zatvaranje

Utorak, 8. rujna

Digitalna filmska naSTAVa: Dječje filmsko stvaralaštvo u karlovačkim osnovnim školama
20:00 rijeka Korana (Foginovo kupalište): Svečano otvaranje, Glas (r. Ognjen Sviličić) + Nekad laureati Revije i Festivala, a danas... – Marinko Marinkić

Srijeda, 9. rujna

Digitalna filmska naSTAVa: Dječje filmsko stvaralaštvo u karlovačkim osnovnim školama
9:30 online: 1. projekcija natjecateljskog programa
12:00 online: 2. projekcija natjecateljskog programa
20:30 rijeka Kupa (trg uz zgradu općine, Kamanje): Ideš? Idem! (r. Ljubo Zdjelarević)

Četvrtak, 10. rujna

Digitalna filmska naSTAVa: Dječje filmsko stvaralaštvo u karlovačkim osnovnim školama
9:30 online: 3. projekcija natjecateljskog programa
12:00 online: 4. projekcija natjecateljskog programa
15:00 – 17:00,      online: Radioničko-teoretski program za učenike i mentore
20:30 rijeka Mrežnica (gradsko kupalište, Duga Resa): Nekad laureati Revije i Festivala, a danas... The Stamp (r. Lovro Mrđen) 6 pola 7 (r. Dalija Dozet) Stepska lisica (r. Andrija Mardešić) Izlazite li vanka? (r. Ines Jokoš)
20:30 Ziggy: Filmski kviz

Petak, 11. rujna

Digitalna filmska naSTAVa: Dječje filmsko stvaralaštvo u karlovačkim osnovnim školama
9:30 online: 5. projekcija natjecateljskog programa
12:00 online: 6. projekcija natjecateljskog programa
13:00 online: Srednjoškolci predstavljaju srednjoškolcima
15:00 – 17:00,      online: Radioničko-teoretski program za učenike i mentore
17:00 ispred Zorin doma: Debata (Nužnost ili prisila: sloboda pojedinaca i sigurnost zajednice u vrijeme pandemije?)
21:00 rijeka Dobra (dvorište Frankopanskog kaštela, Ogulin): Mater (r. Jure Pavlović)

Subota, 12. rujna

12:00 Urbani park / online: Dodjela nagrada i svečano zatvaranje
20:30 Urbani park: Tereza37 (r. Danilo Šerbedžija)