Kontakt

Hrvatski filmski savez
Tuškanac 1, 10000 Zagreb

Kinoklub Karlovac
Frana Kurelca 4, 47000 Karlovac