Andrija Mardešić i David Kapac: “Ljudi koji nas znaju kažu da Stric izgleda kao da su naše dvije glave eksplodirale na ekranu”