Javna debata i projekcija na dobri u sklopu FRFF i FRaMe